Dit artikel gaat over de transitievergoeding. Wanneer is die van toepassing en hoe bereken je het bedrag? Op die vragen geven we hier antwoord. In het vervolg wordt het woord ontslagvergoeding in plaats van transitievergoeding gebruikt.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een vergoeding, die een werkgever een werknemer geeft bij diens ontslag of als diens contract niet wordt verlengd. Die is wettelijk verplicht en geldt al vanaf de eerste werkdag. De vergoeding is ook van toepassing als een werknemer ontslag neemt bij een serieus verwijtbaar handelen van de werkgever of laatstgenoemde onachtzaam is geweest. Een ander geval is, wanneer een werknemer wordt ontslagen en die heeft langer dan 2 jaar vanwege ziekte niet gewerkt. In dit laatste geval kan de werkgever een compensatie van de UWV ontvangen. De ontslagvergoeding is van toepassing als de werknemer het oneens is met werkgever.

Berekening van de ontslagvergoeding

Vanaf 1 januari 2020 wordt de ontslagvergoeding als volgt berekend:

  • Een derde van het maandsalaris voor ieder compleet dienstjaar en dat vanaf de eerste werkdag.
  • Voor het restant wordt A vermenigvuldigd met B, waarbij
    A = het bruto salaris over het overblijvende deel van arbeidsovereenkomst gedeeld door het bruto maandsalaris
    B = een derde van het bruto maandsalaris gedeeld door twaalf.
    Deze berekening wordt tevens toegepast als de werknemer korter dan een jaar in dienst is.

Wanneer geen ontslagvergoeding?

In het geval dat de werkgever en -nemer het eens zijn over de beƫindiging van het arbeidscontract, dan is een ontslagvergoeding niet van toepassing. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. In die overeenkomst komen de voorwaarden te staan, die van toepassing op de beƫindiging van het arbeidscontract. Met een vaststellingsovereenkomst wordt het overbodig om de UWV in te schakelen. De mogelijke inschakeling van de kantonrechter wordt zo ook vermeden. In de vaststellingsovereenkomst controleren wordt onder meer een vergoeding vastgesteld.