Alvorens er een aanvang gemaakt wordt met een bouwproject, moet er enkele zaken in orde gemaakt worden. Als werkvoorbereider speel je een belangrijke rol om de voorbereiding een soepel verloop te laten hebben. Als werkvoorbereider ben je actief betrokken bij het begin en het einde van zo een project. Enkele aspecten waarvoor je zeker moet zorgen is dat er genoeg materialen ter beschikking zijn voor de manschappen. Daarnaast is het ook zo dat je voor de werkroosters moer zorgen. Alles bij elkaar betekent dit dat je verschillende petten op zal moeten hebben. Zoals jezelf kunt merken is het voor een voor een werkvoorbereider haast elke dag hectisch.

Planning Vermogen

Het vermogen om te plannen moet je als werkvoorbereider in je hebben. Het mag nimmer zo zijn dat er op een bouwproject een tekort of juist een overschot is aan arbeidskrachten. Daarnaast moet je ook erop toezien dat de materialen die nodig zijn voor een bouwproject tijdig wordt aangeleverd door het bedrijf die hiervoor verantwoordelijk is. Als materialen niet op tijd worden aangeleverd is het zo dat het er geen werkzaamheden verricht kunnen worden. Je hebt dan te maken met tijd die allemaal verloren gaat. Daarnaast brengt dit met zich mee dat je in gedrang kan komen met de planning van het project. Het project wordt bijvoorbeeld later dan verwacht opgeleverd.

Vaardig in het calculeren

Als je de werkvoorbereiders vacatures stuk voor stuk nagaat, dan zal jezelf merken dat men de nadruk legt op de vaardigheden om te kunnen calculeren. Als werkvoorbereider moet je namelijk verschillende zaken kunnen calculeren. Hoeveel geld je nodig moet hebben voor het aankopen van materialen moet je goed in kaart kunnen brengen. Daarnaast moet je ook kunnen calculeren hoeveel arbeidsuren er nodig is voor het project. Verder zijn er nog een aantal berekeningen die je moet kunnen maken. Aan de hand van al deze berekeningen ben je in staat om ook een indicatie te geven wat de kosten zijn voor zo een project.

Vaardig in het tekenen

Werkvoorbereiders vacatures leggen verder ook de nadruk op de vaardigheden in het tekenen. Als je bezig ben met bouwprojecten komt er zonder meer een tekening aan te pas. Zo een tekening moet je als werkvoorbereider kunnen aflezen. Als er een wijziging komt in het ontwerp, moet je kunnen snappen wat dit betekent voor het project in zijn geheel. Een verandering in het ontwerp kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder of juist meer materialen aangekocht moeten worden. Dit alles moet een werkvoorbereider dus kunnen inzien, maar belangrijker nog hierop kunnen inspelen. De tekeningen die een werkvoorbereider moet maken, worden in de meeste gevallen gedaan in een speciaal programma. De assistentie van een architect komt in dit geval ook bij kijken.

Spil in het midden

De werkvoorbereiders vacatures geven allemaal aan dat een werkvoorbereider de spil in het midden is. Er zal van je verwacht worden dat je het contact onderhoudt met andere opdrachtgevers en leveranciers die een bijdrage op welke wijze dan ook leveren aan het project. Als werkvoorbereider moet je altijd weten wat er van je verwacht wordt. Bij sommige bedrijven is het zo dat je je als werkvoorbereider moet concentreren op één taak, terwijl je bij andere bedrijven invulling moet geven aan de veelzijdigheid van de functie. Op https://www.wr.nl/ kun je vele werkvoorbereider vacatures vinden.